Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:
Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 34

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES INICIO EN FECHA PREVISTA

Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible. Comprendre la naturalesa dels conflicte. Analitzar els tipus de conflictes que es poden dona...

Duración: 30 horas. Inicio: 16/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TALLER SMED: REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE MÁQUINAS E INSTALACIONES

Aprenderá la metodología SMED y será capaz de ponerla en marcha en su organización. Aprenderá cómo establecer una dinámica de mejora progresiva de la flexibilidad sin comprometer la productividad....

Duración: 8 horas. Inicio: 24/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ DE L'ESTRÉS INICIO EN FECHA PREVISTA

OBJECTIUS GENERALS: Capacitar a l'alumne per identificar les diverses formes d'estrès. OBJECTIUS ESPECÍFICS: Identificar les diferents formes de respostes d'estrès. Ensenyar tècniques de reducció de l'estrès. Utili...

Duración: 20 horas. Inicio: 24/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COM ESCRIURE EMAILS EN ANGLÈS

L’objectiu del curs és aprendre a escriure diferents tipus d’email. És important conèixer els diferents registres segons el tipus d’email a escriure....

Duración: 4 horas. Inicio: 25/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PLANIFICA LA TEVA TRESORERIA INICIO EN FECHA PREVISTA

Conèixer noves tècniques per planificar la tresoreria de l’empresa, per així minimitzar aquest problema i fer una bona planificació de la tresoreria....

Duración: 4 horas. Inicio: 25/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TALLER KAIZEN (MEJORA CONTINUA)

Aprenderá los principios de la mejora Kaizen y cómo aplicarlos en un entorno real. Será capaz de iniciar una dinámica de Mejora Continua en su organización...

Duración: 6 horas. Inicio: 25/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM COMENÇAR A EXPORTAR INICIO EN FECHA PREVISTA

És conscienciar les empreses de que exportar no és exclusiu de grans empreses, si no que està a l'abast de les pimes. Pretenen rebatre els principals mites que frenen a l’empresa a endegar aquest procés i dona recomanaci...

Duración: 4 horas. Inicio: 26/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TALLER: CÓM ELABORAR UN CATÀLEG

Obtenir la informació necessària per realitzar un catàleg que representi a l'empresa i que li doni un valor afegit en quant a imatge de marca, que mostri tant els productes com la filosofia de l’empresa, que ha d’ajudar ...

Duración: 4 horas. Inicio: 27/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


JUBILACIONS ANTICIPADES. LA COMPTABILITAT DE LA JUBILACIÓ INICIO EN FECHA PREVISTA

Analitzar la normativa vigent en la seguretat social vigent en matèria de Jubilacions i altres regulacions complementàries d'aquesta....

Duración: 6 horas. Inicio: 27/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DIRIGIR EQUIPS I PROJECTES EN L’ENTORNS VUCA (ALTA VOLATILITAT I INCERTESA)

Aprendre noves habilitats i competències que ens permetin la flexibilitat necessària per adaptar-nos a la nova realitat del canvi constant....

Duración: 5 horas. Inicio: 30/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


FORMEL Q - SISTEMA DE AVALUACIÓ A PROVEÏDORS VW

Obtingut una visió general dels requisits per a ser subministrador de peces d'automoció. Adquirit la formació necessària per a aplicar en la empresa les tècniques d'avaluació utilitzades en Formel Q....

Duración: 14 horas. Inicio: 30/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANALÍTICA WEB I PLA DE MARKETING DIGITAL INICIO EN FECHA PREVISTA

Aprendre a mesurar resultats de màrqueting Digital: accions en xarxes socials, SEO, SEM, email Màrqueting. Aprendre a fixar i aconseguir objectius SMART en Màrqueting Digital. Entendre el valor de les KPI i la seva apli...

Duración: 30 horas. Inicio: 03/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COMUNICACIÓ PER DONAR A CONÈIXER EL TEU NEGOCI

Establir la finalitat i l'estructura d'un Pla de Màrqueting. Especificar en què consisteixen les Decisions Estratègiques del Pla de markenting. Descriure les estratègies funcionals del Pla de markenting....

Duración: 4 horas. Inicio: 03/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ATEX (D'ATMÓSFERES EXPLOSIVES) INICIO EN FECHA PREVISTA

Analitzar les situacions de risc que es troba el treballador que realitza treballs en Atmósferes Explosives. Conèixer les mesures preventives que es poden adoptar per evitar els riscos en aquestes atmósferes. Instruir so...

Duración: 6 horas. Inicio: 06/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM POSAR PREU ALS TEUS PRODUCTES

Conèixer a aplicar diferents sistemes per determinar el preu de venda, entendre les formules per a fixar els preus dels productes o Serveis i calcular el marge brut comercial. Aquesta decisió és determinant en la viabili...

Duración: 4 horas. Inicio: 07/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


GESTIÓ DEL CANVI EN L'ORGANITZACIÓ

OBJECTIUS GENERALS: Ser capaç de portar a terme un pla estratègic eficient d'acord amb la realitat empresarial en funció de les necessitats i tipologia de l'empresa....

Duración: 20 horas. Inicio: 07/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TALLER KANBAN

Visualizará el funcionamiento del Kanban Periodo Fijo y Lote Fijo. Será capaz de diseñar un Bucle Kanban...

Duración: 12 horas. Inicio: 07/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NAVEGACIÓ PER INTERNET, CERCA EFECTIVA I FONTS D'INFORMACIÓ

- Aprendre el procés de cerca efectiva d'informació a internet - Conèixer les fonts d'informació a Internet i quines tipologies existeixen - Emprar les fonts de subscripció i els marcadors socials a internet - Obtenir...

Duración: 4 horas. Inicio: 09/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM VENDRE EL TEU PRODUCTE I NEGOCIAR EN ANGLÈS

L’objectiu d’aquest curs és que aprendre expressions útils per a fer servir en reunions de l’entorn professional....

Duración: 6 horas. Inicio: 09/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


COM FER CONTINGUTS EFECTIUS PER XARXES SOCIALS

Pensar en mantenir les xarxes socials de la teva empresa se't fa costa amunt? Cada vegada que et poses a pensar una publicació et trobes amb el pànic del full en blanc? Necessites atreure nous clients, fidelitzar els act...

Duración: 12 horas. Inicio: 09/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP EN SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA: ISO 50001: 2011

Adquirir els coneixements generals i les eines necessàries per realitzar i liderar auditories de Tercera Part en Sistemes de Gestió Energètica segons els requisits de la ISO 50001: 2011 i la ISO 19011: 2002...

Duración: 14 horas. Inicio: 09/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU REGLAMENT D'EQUIPS A PRESSIO. DIRECTIVA 97/23 CE I RD 2060/2008

És donar a conèixer als participants el contingut essencial, els requisits que s'han de complir, i l'àmbit d'aplicació del nou Reglament aparegut sobre Equips a Pressió. També inclou el nou tràmit de legalització d'un...

Duración: 12 horas. Inicio: 13/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NOVA NORMA ISO 14001: 2015

Els objectius del curs són: - Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió del Medi Ambient i els principis de gestió que ha establert ISO amb la nova versió de la Norma ISO 14001: 2015. - Proporcionar als assi...

Duración: 12 horas. Inicio: 13/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER TRABAJO EN EQUIPO EN ENTORNOS DE MEJORA CONTINUA

Identificar su estilo de comunicación y como adaptarlo al de los demás. Integrarse en un equipo de Mejora Continua. Relacionarse con los demás miembros del equipo de forma constructiva. Focalizarse en la obtención de res...

Duración: 12 horas. Inicio: 14/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ DEL RISC. ISO 9001:2015

Entendre el concepte de cultura del risc i la seva evolució en el temps Analitzar, conèixer i comprendre els requisits de la Gestió de Riscos en la Norma ISO 9001: 2015. Diferenciar els diferents enfocaments que poden ...

Duración: 6 horas. Inicio: 15/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN EN SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, ISO 9001:2015

Els principals objectius del curs són els següents: - Conèixer els Requisits de les noves versions de les Normes ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015. - Conèixer la documentació necessària i proporcionar les eines per dur ...

Duración: 21 horas. Inicio: 15/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COSTOS, MARGES I BENEFICIS

És conèixer els recursos permanents que s'espera obtenir i que haurien de cobrir les inversions projectades. Saber el propòsit, necessitats inicials per afrontar el projecte i la forma en què aquestes necessitats es fina...

Duración: 4 horas. Inicio: 15/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


GESTIÓ COMERCIAL I VENDES B2B: COM DIFERENCIAR-TE DE LA RESTA I AUGMENTAR LA TEVA FACTURACIÓ

Conèixer noves tècniques per utilitzar abans de sortir a possibles clients potencials del producte a vendre i sàpiguer con fidelitzar als clients....

Duración: 4 horas. Inicio: 17/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TREURE TEMPS AL TEMPS: CLAUS PER SER MÉS EFECTIU

Millorar l’efectivitat i productivitat personal. Conèixer i practicar una sèrie d’eines i principis d’actuació que ens poden ajudar a millorar la nostra eficiència personal....

Duración: 10 horas. Inicio: 21/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Els objectius del curs són: - Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió de la Qualitat i els principis de gestió que ha establert ISO amb la nova versió de la Norma ISO 9001: 2015. - Proporcionar als assis...

Duración: 12 horas. Inicio: 23/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU REGLAMENT DE MAGATZEM DE PRODUCTES QUÍMICS APQ

L'objectiu d'aquest curs és identificar quines instal·lacions estan afectades pel nou Reglament 105/2010 i les seves ITC. Conèixer les obligacions legals derivades d'aquest i saber implantar un sistema de control de les ...

Duración: 12 horas. Inicio: 27/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL SEGONS LA OHSAS 18001: 2007 (ISO 45001)

Conèixer i comprendre els requisits de la OHSAS 18001: 2007 en l'àmbit de la seva Organització. Aprendre A estructurar i documentar adequadament el seu propi Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball. As...

Duración: 20 horas. Inicio: 29/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN EN PLANTA INDUSTRIALES

Desarrollará la competencia de autoconocerse para ejercer un liderazgo colaborativo eficaz. Será consciente de su estilo de comportamiento y cómo influye en los otros. Pondrá en práctica habilidades que faciliten una mej...

Duración: 18 horas. Inicio: 12/12/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ SEGONS ISO 9001: 2015 I ISO 14001: 2015

Els principals objectius del curs són els següents: - Conèixer els Requisits de les noves versions de les Normes ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015. - Conèixer la documentació necessària i proporcionar les eines per dur ...

Duración: 21 horas. Inicio: 13/12/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO