Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:
Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 116

COM POSAR PREU ALS MEUS PRODUCTES O SERVEIS INICIO EN FECHA PREVISTA

Conèixer a aplicar diferents sistemes per determinar el preu de venda, entendre les formules per a fixar els preus dels productes o Serveis i calcular el marge brut comercial. Aquesta decisió és determinant en la viabili...

Duración: 4 horas. Inicio: 23/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


AUDITOR CAP IRCA QUALITAT ISO 9001:2015

La sèrie ISO 9000 constitueix un model excel·lent per a la millora dels processos dels negocis. Està basada en el cicle "Planificar - Fer-Verificar - Actuar" i en els 8 principis de la gestió de la qualitat. Per assegura...

Duración: 40 horas. Inicio: 26/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AVALUACIÓ DE RISCOS MAQUINÀRIA (EN ISO 12100: 2010 I SEGURETAT FUNCIONAL)

Els objectius del curs són els mètodes per determinar les mesures necessàries per a la reducció dels riscos en les màquines (EN ISO 12100 i Seguretat Funcional), seguretat directa, indirecta i indicativa, procediments pe...

Duración: 8 horas. Inicio: 28/02/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


VALIDACIÓ DE SEGURETAT FUNCIONAL EN APLICACIONS EN MAQUINÀRIA

D'acord amb la Directiva de Màquines i les normes harmonitzades EN ISO 13849 i EN 62061 s'ha de validar la seguretat de la màquina i això inclou la validació de la tècnica de seguretat. Com procedir? Què es necessita per...

Duración: 8 horas. Inicio: 01/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ELECTRICIDAD PARA MECÁNICOS INICIO EN FECHA PREVISTA

El objetiv- del mismo es conseguir que el los asistentes, cuand- finalicen el curs- sean capaces de: Identificar elementos de los cuadros eléctricos Comprobar si están en buen estado Saber sustituir dichos elementos ...

Duración: 25 horas. Inicio: 05/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICAR-SE DE MANERA EFECTIVA

Liderar una reunió, defensar una posició o estratègia. Millorar l'expressió oral. Redactar comunicats i correus efectius. Dominar el llenguatge no verbal. Guanyar confiança, fluïdesa, eficàcia i persuasió. La com...

Duración: 10 horas. Inicio: 05/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ SEGONS ISO 9001: 2015 I ISO 14001: 2015

Els principals objectius del curs són els següents: - Conèixer els Requisits de les noves versions de les Normes ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015. - Conèixer la documentació necessària i proporcionar les eines per dur ...

Duración: 21 horas. Inicio: 05/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EL PLA D'EMPRESA: DE LA IDEA AL NEGOCI INICIO EN FECHA PREVISTA

Aprendre la finalitat d'un pla d'empresa, conéixer totes les àrees que el conformen i saber com desenvolupar-lo....

Duración: 4 horas. Inicio: 06/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


7 EINES NO SALARIALS PER RETENIR EL TALENT

Reflexionar sobre les causes de la fuita de talent. Donar a conèixer diferents alternatives i possibilitats no salarials. Facilitar l’adopció de mesures concretes i adaptades a les necessitats de les empreses dels partic...

Duración: 4 horas. Inicio: 08/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Dirigit a Responsables i Tècnics de Qualitat, a Professionals i Auditors Interns formats segons la ISO 9001: 2008 que tinguin competències específiques en la Gestió de la Qualitat i desitgin conèixer els requisits de la ...

Duración: 12 horas. Inicio: 08/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


QUÈ POT DEDUÏR UN AUTÒNOM DELS SEUS IMPOSTOS

Informar i/o actualitzar als assistents dels conceptes fiscals susceptibles de deducció per a no tenir sancions d'Hisenda....

Duración: 4 horas. Inicio: 09/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


AUTOCAD 2D i 3D INICIO EN FECHA PREVISTA

Objectius generals: - Identificar les eines de les quals disposa autocad per millorar el disseny assistit per ordinador. Objectius específics: - Adquirir uns primers coneixements introductoris al sistema CAD - Aprend...

Duración: 60 horas. Inicio: 12/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


AUDITOR CAP IRCA MEDI AMBIENT, ISO 14001:2015

L'objectiu d'aquest curs és transmetre al participant el coneixement complet sobre el maneig de la normativa nacional i internacional en relació amb la gestió ambiental. Els participants aprenen les etapes necessàries p...

Duración: 40 horas. Inicio: 12/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EXPERT NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

Capacitarà des d'una visió jurídica i tecnològica per a realitzar les tasques del Delegat de Protecció de Dades i permetrà conèixer els detalls d'aquesta regulació....

Duración: 24 horas. Inicio: 12/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL OFICIO: OPERARIOS EN TRABAJOS DE SOLDADURA Y OXICORTE

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 12/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PRL OFICIO: OPERARIOS DE MÁQUINAS DE MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 12/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


COMUNICACIÓN EFECTIVA DE TÉCNICOS EN CONTACTO CON EL CLIENTE

Desarrollará e incrementará la capacidad de captación de las percepciones del cliente. Será capaz de aplicar el ‘ciclo de comunicación’ con el cliente Mejorará sus habilidades de comunicación enfocadas al cliente. Desar...

Duración: 12 horas. Inicio: 13/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CREIXES O ET DECREIXEN COM A DIRECTIU?

Aprendre a empatitzar amb l’equip per a motivar-lo i augmentar el rendiment del mateix i aconseguir els objectius marcats....

Duración: 8 horas. Inicio: 13/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


OPERARIOS EN TRABAJOS DE SOLDADURA Y OXICORTE

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 8 horas. Inicio: 13/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PRL OFICIO: CONDUCTORES DE CARRETILLAS ELEVADORAS

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 14/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


CREAR UN BON IMPACTE EN EL CANAL DE VENDA

Millorar les habilitats comuinicatives a l'hora de vendre el teu producte o servei, així com aprendre a exposar la teva idea de negoci per aconseguir captar de forma efectiva socis, inversors, etc....

Duración: 4 horas. Inicio: 14/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TALLER: CÓM ELABORAR UN CATÀLEG

Obtenir la informació necessària per realitzar un catàleg que representi a l'empresa i que li doni un valor afegit en quant a imatge de marca, que mostri tant els productes com la filosofia de l’empresa, que ha d’ajudar ...

Duración: 4 horas. Inicio: 15/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA RENOVACIÓ UNE 58451

Objectius generals: Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig. Objectius específics: -Recodar els continguts de la norma UNE 58451 referents a prevenció de ...

Duración: 6 horas. Inicio: 15/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


PRL OFICIO: OPERADORES DE PUENTE-GRÚA

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 15/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PRL OFICIO: OPERADORES DE PLATAFORMAS ELEVADORAS

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 16/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


OPERARIOS DE MÁQUINAS DE MECANIZADO POR ABRASIÓN

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 8 horas. Inicio: 16/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


CONDUCTORES DE CARRETILLAS ELEVADORAS

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 8 horas. Inicio: 19/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


COMUNICACIÓ CORPORAL

Capacitat de llegir i descodificar els senyals i pistes del cos és una de las habilitats que permeten millorar la imatge que volem transmetre i fer-nos amb el control de la nostra carrera professional. A través de l’exp...

Duración: 10 horas. Inicio: 19/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EINES PER A IMPLANTAR LA FELICITAT EN LA TEVA EMPRESA

Aprendre a detectar de forma ràpida els indicadors de malestar emocional. Conèixer noves eines que possibilitin la generació d'un nou model de felicitat a l'empresa....

Duración: 8 horas. Inicio: 20/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO M C FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 20/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO M C INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 20 horas. Inicio: 20/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO MC ELECTRICIDAD MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AT Y BT

Objetivos generales: Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sen...

Duración: 20 horas. Inicio: 20/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ DE QUALITAT SEGONS NOVA NORMA IATF 16949:2016

El curs pretén formar els Auditors Interns i al personal amb responsabilitat sobre temes de Qualitat en el Sector Automoció, segons els requisits de la IATF (Internacional Automotive Task Force). Els objectius del curs s...

Duración: 21 horas. Inicio: 21/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRIMERS AUXILIS

Els objectius podrien resumirse en conservar la vida de l'accidentat, evitar complicacions derivades de l'accident (tant físiques com psicològiques), ajudar a la recuperació de l'accidentat i assegurar el seu trasllat al...

Duración: 6 horas. Inicio: 21/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO P.E. ELECTRICIDAD MONTAJE Y MANTENIM. DE INSTALACIONES DE AT Y BT

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 26/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL SEGONS LA OHSAS 18001: 2007 (ISO 45001)

Conèixer i comprendre els requisits de la OHSAS 18001: 2007 en l'àmbit de la seva Organització. Aprendre A estructurar i documentar adequadament el seu propi Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball. As...

Duración: 20 horas. Inicio: 26/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO P.E INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 28/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO P.E FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 29/03/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES NEUMÁTICAS

Comprenderá y evaluará la relación entre el consumo y el coste de las fuentes de energía. Se aplicarán medidas de eficiencia en la preparación y distribución y consumo de aire comprimido. Se corregirán los problemas qu...

Duración: 12 horas. Inicio: 04/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER TRABAJO EN EQUIPO Y LA MOTIVACIÓN EN PLANTAS INDUSTRIALES

Identificar cuando trabajar en grupo y en equipo. Conocer las fases de creación del equipo y las características de los equipos eficaces. Ser capaces de trabajar proactivamente para crear y mantener ambientes favorables ...

Duración: 5 horas. Inicio: 04/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


OPERADORES DE PUENTE-GRÚA

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 8 horas. Inicio: 05/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


NOVA NORMA ISO 45001

Conèixer l'estructura i requisits de la nova ISO 45001 segons esborrany de la mateixa. Conèixer la documentació necessària i entendre els diferents requisits per començar a preparar la transició de la OHSAS 18001 a ISO 4...

Duración: 7 horas. Inicio: 06/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Tipo:


NOUS REQUISITS NORMA IATF 16949: 2016 I LA SEVA INTEGRACIÓ AMB LA ISO 9001: 2015

El principal objectiu d'aquest curs és donar a conèixer les novetats relatives a la IATF 16949: 2016, la nova norma per als sistemes de gestió de qualitat en empreses del sector d'automoció, que substitueix la ISO / TS 1...

Duración: 14 horas. Inicio: 09/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


OPERADORES DE PUENTE-GRÚA

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 8 horas. Inicio: 09/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


OPERARIOS DE MÁQUINAS DE MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 8 horas. Inicio: 10/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


AUTOMATIZACIÓ PROGRAMABLE II

Objectius generals: -Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre automatització elèctrica, electropneumàtica i pneumàtica com a base per a l’adquisició de les competències pertinents necess...

Duración: 50 horas. Inicio: 10/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


LA VENTA CONSULTIVA (OH-NORMAN)

Conocerá los principios de la venta. Conocerá el ciclo de la venta. Sabrá realizar aperturas positivas. Será capaz de usar preguntas abiertas y cerradas. Podrá utilizar los fundamentos de la escucha activa. Será capaz de...

Duración: 16 horas. Inicio: 10/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LA CADENA CRÍTICA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Conocerá las ventajas de la aplicación de la Gestión por Cadena Crítica. Podrá realizar una mejor definición de los requisitos del Proyecto. Podrá realizar una mejor asignación de recursos teniendo en cuenta sus dependen...

Duración: 16 horas. Inicio: 10/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN EN SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, ISO 9001:2015

El objectius del curs serà realitzar un repàs de la Norma ISO 9001 i conèixer tots els Requisits i les diferents eines de gestió que ha de dominar un auditor intern dels Sistemes de Gestió de la Qualitat segons les exigè...

Duración: 20 horas. Inicio: 11/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOVES EINES PER INCREMENTAR LES VENDES

Entendre com funciona el decisor, per persuadir i convèncer de manera més eficaç. Millorar la comunicació a l'hora de negociar i vendre el nostre servei o producte. Aplicar neuromarketing com eina i estratègia de venda....

Duración: 4 horas. Inicio: 12/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TRABAJOS DE CARPINTERÍA METÁLICA

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 8 horas. Inicio: 13/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PRL OFICIO: OPERARIOS EN ALMACÉN Y LOGÍSTICA Y APROVISIONAMIENTO EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 17/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


COM GESTIONAR LA COMPTABILIDAD D'UN PETIT NEGOCI

Facilitar als assistents els coneixements comptables bàsics per tal d'autogestionar un negoci....

Duración: 4 horas. Inicio: 17/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TALLER 5S EN PRODUCCIÓ I OFICINES

Aprenderá como aplicar la metodología 5S en un entorno productivo. Será capaz de poner en marcha un programa 5S en su organización...

Duración: 8 horas. Inicio: 17/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER VALUE STREAM MAPPING.MAPEO FDE LA CADENA DE VALOR

Aprenderá paso a paso las Metodologías Value Stream Mapping. Será capaz de aplicarlo en un entorno real...

Duración: 12 horas. Inicio: 18/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL OFICIO: CONDUCTORES DE CARRETILLAS ELEVADORAS

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 18/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


OPERADORES DE PLATAFORMAS ELEVADORAS

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 8 horas. Inicio: 19/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA RENOVACIÓ UNE 58451

Objectius generals: Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig. Objectius específics: -Recodar els continguts de la norma UNE 58451 referents a prevenció de ...

Duración: 6 horas. Inicio: 19/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ACTUALITZACIÓ PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

Adquirir els coneixements bàsics en seguretat i prevenció en plataformes elevadores. Conèixer i utilitzar correctament els equips de protecció individual....

Duración: 8 horas. Inicio: 23/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


OPERARIOS EN ALMACÉN Y LOGÍSTICA Y APROVISIONAMIENTO EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 8 horas. Inicio: 23/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PRL OFICIO:TRABAJOS DE MECÁNICA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPOS INDUSTRIALES Y/O EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 23/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PRL OFICIO: CNAE 24

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 23/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


ANGLÈS A.1.B

OBJECTIUS ESPECÍFICS Competències pragmàtiques: funcional i discursiva Comprensió oral - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals ...

Duración: 75 horas. Inicio: 23/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


OPERARIOS DE MÁQUINAS DE MECANIZADO POR DEFORMACIÓN Y CORTE DEL METAL

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 8 horas. Inicio: 27/04/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


OPERADOR DE PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL(PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina....

Duración: 12 horas. Inicio: 07/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


AUDITOR DE PROCESSOS SEGON EL REFERENCIAL VDA. 6.3(V2016)

Planificar i dur a terme un programa d'Auditories de Processos eficaç i eficient basat en els requisits dels clients d'automoció i sota l'enfocament del referencial VDA 6.3 (2016). Interpretar els requisits que s'han d'...

Duración: 21 horas. Inicio: 07/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MANTENIMENT INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Objectius general: -Adquirir coneixements teòrics i pràctics del manteniment de calderes. Objectius específics: - Introduir els participants en el coneixement de les instal·lacions de climatització. - Conèixer els ti...

Duración: 50 horas. Inicio: 07/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


E-COMMERCE: LA VENDA ONLINE DELS TEUS PRODUCTES

Aprendre les tècniques d'optimització en cada una de les fases del funnel de conversió: captació, conversió, venta, fidelització. Analitzar qui és el nostre client, quin és el seu cost d'adquisició (CAC) i el seu valor...

Duración: 4 horas. Inicio: 08/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


AUDITORIES DE PRODUCTE SEGONS VDA 6.5

Planificar, documentar i implementar un Programa d'Auditories de Producte d'acord amb els requisits del Referencial VDA 6.5 de la indústria d'Automoció....

Duración: 7 horas. Inicio: 10/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Objectius generals: Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig. Objectius específics: Conèixer la normativa de seguretat laboral aplicable al maneig de carr...

Duración: 24 horas. Inicio: 14/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COMMUNICATING AND NEGOTIATING IN ENGLISH

Understand the origin and basis of conflict and negotiation. Differentiate about different kinds of conflict. Get insight on strategies and tactics to overcome conflict. Know how to negotiate in an effective way. Pract...

Duración: 8 horas. Inicio: 15/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


INSTALADORES Y REPARADORES DE LÍNEAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 8 horas. Inicio: 15/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


QUANT S'HA DE VENDRE PER TENIR BENEFICIS

Aprendre a calcular els marges de benefici per la viabilitat d'un negoci....

Duración: 4 horas. Inicio: 17/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ACTUALITZACIÓ PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

Adquirir els coneixements bàsics en seguretat i prevenció en plataformes elevadores. Conèixer i utilitzar correctament els equips de protecció individual....

Duración: 8 horas. Inicio: 23/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


FORMEL Q - SISTEMA DE AVALUACIÓ A PROVEÏDORS VW

Obtingut una visió general dels requisits per a ser subministrador de peces d'automoció. Adquirit la formació necessària per a aplicar en la empresa les tècniques d'avaluació utilitzades en Formel Q....

Duración: 14 horas. Inicio: 24/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Objectius generals: Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig. Objectius específics: Conèixer la normativa de seguretat laboral aplicable al maneig de carr...

Duración: 24 horas. Inicio: 28/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


OPERADOR DE PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL(PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina....

Duración: 12 horas. Inicio: 28/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TALLER PRODUCCIÓN CELULAR

Aprenderá a reconocer las situaciones en que la Producción. Celular aporta beneficios. Aprenderá a diseñar una Célula de Producción dentro del contexto de la fábrica...

Duración: 12 horas. Inicio: 29/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TRABAJOS DE FONTANERÍA, INSTALACIONES DE CALEFACCIÓNCLIMATIZACIÓN, INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA E INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS.

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 8 horas. Inicio: 29/05/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


COM POSAR PREU ALS MEUS PRODUCTES O SERVEIS

Conèixer a aplicar diferents sistemes per determinar el preu de venda, entendre les formules per a fixar els preus dels productes o Serveis i calcular el marge brut comercial. Aquesta decisió és determinant en la viabili...

Duración: 4 horas. Inicio: 01/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TRABAJOS EN TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 8 horas. Inicio: 01/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PRL OFICIO: OPERARIOS DE MÁQUINAS DE MECANIZADO POR ABRASIÓN

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 04/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PRL OFICIO: OPERARIOS EN ACTIVIDADES DE PREMONTAJE, MONTAJE, CAMBIO DE FORMATO Y ENSAMBLAJE EN FÁBRICAS

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 04/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


GETTING THINGS DONE (GTD): 10 CLAUS PER SER MES PRODUCTIU I EFICAÇ

Millorar l’efectivitat i productivitat personal. Conèixer i practicar una sèrie d’eines i principis d’actuació que ens poden ajudar a millorar la nostra eficiència personal....

Duración: 8 horas. Inicio: 05/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MARCADO CE Y SEGURIDAD EN MÁQUINAS

Conocerá que obligaciones tienen los fabricantes e integradores de máquinas y líneas de proceso. Conocerá el marco legal que afecta a las máquinas y líneas integradas en un proceso productivo. Sabrá cuándo afecta el mar...

Duración: 12 horas. Inicio: 05/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LES XARXES SOCIALS MÉS EFECTIVES PEL TEU NEGOCI

Facilitar la informació específica per a assolir uns coneixements bàsics en quan a xarxes socials per a empreses....

Duración: 4 horas. Inicio: 07/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


OPERARIOS EN ACTIVIDADES DE PREMONTAJE, MONTAJE, CAMBIO DE FORMATO Y ENSAMBLAJE EN FÁBRICAS

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 8 horas. Inicio: 12/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


L'ÚS DEL CERTIFICAT DIGITAL, LA FACTURACIÓ ELECTRÒNICA I LA SIGNATURA ELECTRÒNICA

Conéixer l'ús del certificat digital, la signatura electrònica i la facturació electrònica així com els avantatges de la seva implantació....

Duración: 4 horas. Inicio: 12/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


L'ÚS DEL CERTIFICAT DIGITAL, LA FACTURACIÓ ELECTRÒNICA I LA SIGNATURA ELECTRÒNICA

Conéixer l'ús del certificat digital, la signatura electrònica i la facturació electrònica així com els avantatges de la seva implantació....

Duración: 4 horas. Inicio: 12/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


MANTENIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS

Conocerá las características de componentes hidráulicos relevantes. Podrá interpretar datos técnicos de cada componente. Conocerá la forma en la que se puede mejorar la disponibilidad del equipo de producción. Conocerá t...

Duración: 18 horas. Inicio: 19/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER DISEÑO DE APROVISIONAMIENTOS MILKRUN

Aprenderá a diseñar un circuito Milkrun de aprovisionamiento a Producción....

Duración: 12 horas. Inicio: 19/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EL PLA D'EMPRESA: DE LA IDEA AL NEGOCI

Aprendre la finalitat d'un pla d'empresa, conéixer totes les àrees que el conformen i saber com desenvolupar-lo....

Duración: 4 horas. Inicio: 21/06/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


PRL OFICIO: OPERARIOS DE MÁQUINAS DE MECANIZADO POR DEFORMACIÓN Y CORTE DEL METAL

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 02/07/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


ANGLÈS A.2.A

OBJECTIUS ESPECÍFICS Competències pragmàtiques: funcional i discursiva Comprensió oral - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals ...

Duración: 75 horas. Inicio: 02/07/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TALLER SMED: REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE MÁQUINAS E INSTALACIONES

Aprenderá la metodología SMED y será capaz de ponerla en marcha en su organización. Aprenderá cómo establecer una dinámica de mejora progresiva de la flexibilidad sin comprometer la productividad....

Duración: 8 horas. Inicio: 26/09/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEUMÁTICA AVANZADA

Podrá calcular, diseñar, montar y probar sistemas neumáticos complejos. Podrá identificar y describir el diseño, características y funcionamiento de los dispositivos de potencia para aplicaciones específicas. Sabrá optim...

Duración: 16 horas. Inicio: 02/10/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANGLÈS A.2.B

OBJECTIUS ESPECÍFICS Competències pragmàtiques: funcional i discursiva Comprensió oral - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals ...

Duración: 75 horas. Inicio: 10/10/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


GESTIÓN DE SISTEMAS APLICADOS A INDUSTRIA 4.0

Aprenderá a configurar equipos de datos por RFID. Realizará configuraciones de sistemas de comunicaciones para el acceso a datos de equipos externos mediante TCP/IP. Conocerá la forma de gestión de datos de producción y ...

Duración: 30 horas. Inicio: 22/10/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANGLÈS B.1.C

OBJECTIUS ESPECÍFICS Competències pragmàtiques: funcional i discursiva. Comprensió oral. - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals ...

Duración: 60 horas. Inicio: 31/12/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COMMUNITY MANAGER

Comprendre el treball i les responsabilitats del community manager com a clau en la nova estructura de les organitzacions. Aprofitar el fenomen de les xarxes socials i professionals: linkedin, xing, facebook, myspace, tu...

Duración: 50 horas. Inicio: 31/12/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COMERÇ EXTERIOR

Els objectius generals de l’acció formativa són: - Integrar coneixements de diferent naturalesa per a la gestió internacional de l'empresa. - Introduir a l'empresa als mercats exteriors, identificant les dificultats a ...

Duración: 40 horas. Inicio: 31/12/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I

Objectius generals: Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'assegurances socials i contra...

Duración: 60 horas. Inicio: 31/12/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II

Objectius generals: Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes rellevants. Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrati...

Duración: 30 horas. Inicio: 31/12/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANGLÈS B.1.A

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de distintes llengües, en situacions quotidianes i menys corrents...

Duración: 60 horas. Inicio: 31/12/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANGLÈS B.1.B

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de distintes llengües, en situacions quotidianes i menys corrents...

Duración: 60 horas. Inicio: 31/12/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANALÍTICA WEB I PLA DE MARKETING DIGITAL

Aprendre a mesurar resultats de màrqueting Digital: accions en xarxes socials, SEO, SEM, email Màrqueting. Aprendre a fixar i aconseguir objectius SMART en Màrqueting Digital. Entendre el valor de les KPI i la seva apli...

Duración: 30 horas. Inicio: 31/12/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


HABILITATS DE COMUNICACIÓ

OBJECTIUS GENERALS: Adquirir l'habilita i conèixer els sistemes sub jectius de comunicació. Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació. Trasmetre el missatge de fomra correcta i aconseguint la màxima compr...

Duración: 30 horas. Inicio: 31/12/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COMPTABILITAT AVANÇADA

Partint d'una base de comptabilitat es pretendrà desenvolupar profundament conceptes comptables....

Duración: 60 horas. Inicio: 31/12/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COMERÇ A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS

Objectius generals: Identificar les principals eines de gestió de xarxes socials en les empreses. Posar a l'abast dels participants les noves eines tecnològiques per tal que puguin oferir nous serveis als seus clie...

Duración: 30 horas. Inicio: 31/12/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COMPTABILITAT BÀSICA

Iniciar-se amb la materia....

Duración: 60 horas. Inicio: 31/12/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANALÍTICA WEB I PLA DE MARKETING DIGITAL

Aprendre a mesurar resultats de màrqueting Digital: accions en xarxes socials, SEO, SEM, email Màrqueting. Aprendre a fixar i aconseguir objectius SMART en Màrqueting Digital. Entendre el valor de les KPI i la seva apli...

Duración: 30 horas. Inicio: 31/12/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANGLÈS B.1.D

OBJECTIUS ESPECÍFICS Competències pragmàtiques: funcional i discursiva. Comprensió oral. - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals ...

Duración: 60 horas. Inicio: 31/12/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANGLÈS C.1.A

OBJECTIUS ESPECÍFICS Competències pragmàtiques: funcional i discursiva. Comprensió oral. - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals ...

Duración: 60 horas. Inicio: 31/12/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


COM PARLAR EN PÚBLIC

- Refermar la importància de l’ús correcte de la llengua amb una estructura clara de missatge. - Dominar la preparació del contingut d’un discurs o comunicació per sintonitzar amb el públic receptor. - Identificar les ...

Duración: 20 horas. Inicio: 31/12/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


HABILITATS DIRETIVES

Objectius generals: - Desenvolupament de les habilitats com directiu i persona, com motivador i creador d'equip i com desenvolupador de persones. Objectius específics: - Conèixer habilitats necessàries per a la millor...

Duración: 20 horas. Inicio: 31/12/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


LIDERATGE D'EQUIPS

Objectius generals: - Incorporar aprenentatges de noves formes d'ésser. - Produir un canvi en la forma d'observar situacions per a declarar oportunitats. - Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent ...

Duración: 30 horas. Inicio: 31/12/2018
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO